Rechtsgebieden

Familie

In deze categorie vallen alle zaken die in de ruimste zin met de familie te maken hebben. De opsomming is niet uitputtend bedoeld en door de juridische know-how die wij in huis hebben, kunnen wij u op elk vlak van dienst zijn.

Plan een afspraak

Expertise

 • samenlevingscontracten
 • huwelijksvoorwaarden
 • testamenten
 • levenstestamenten
 • vaststellingsovereenkomsten
 • verdelingen
 • verklaring van erfrecht
 • afwikkeling van nalatenschap

Woning

In deze categorie vallen alle zaken die in de ruimste zin met onroerend goed te maken hebben. De opsomming is niet uitputtend bedoeld en door de juridische know-how die wij in huis hebben, kunnen wij u op elk vlak van dienst zijn.

Plan een afspraak

Expertise

 • opstellen koopovereenkomsten
 • overdracht van woningen, bedrijfsonroerend goed, percelen grond, erfpacht
 • opstellen van hypotheekakten
 • opstellen van leningovereenkomsten

Belasting besparen

Wij adviseren u welke mogelijkheden er zijn om belasting te besparen. Dit kan onder meer via schenkingen, schenkingen op papier, testamenten en levenstestamenten.

Offerte aanvragen

Expertise

 • opstellen schenkingsakten
 • bepalingen opnemen in testamenten
 • bepalingen opnemen in levenstestamenten
 • bepalingen opnemen in leveringsakten

Ondernemen

In deze categorie vallen alle zaken die in de ruimste zin met uw onderneming te maken hebben. De opsomming is niet uitputtend bedoeld en door de juridische know-how die wij in huis hebben, kunnen wij u op elk vlak van dienst zijn.

Plan een afspraak

Expertise

 • oprichting B.V.
 • oprichting N.V.
 • oprichting stichting
 • oprichting vereniging
 • statutenwijziging B.V.
 • statutenwijziging N.V.
 • statutenwijziging stichting
 • statutenwijziging vereniging
 • overdracht aandelen B.V.
 • verzorgen overeenkomsten V.O.F. en C.V.
 • fusies en splitsingen

Hypotheek

In deze categorie vallen alle zaken die in de ruimste zin met leningen en verlenen van hypotheek te maken hebben. De opsomming is niet uitputtend bedoeld en door de juridische know-how die wij in huis hebben, kunnen wij u op elk vlak van dienst zijn.

Offerte aanvragen

Expertise

 • opstellen van hypotheekakten
 • opstellen van leningovereenkomsten

Veilingen

Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring met het veilen van onroerend goed. Naast het veilen voor banken verzorgen we ook veilingen voor particuliere hypotheekhouders en voor beslagleggers. Veilingen kunnen zowel voor publiek (in Rotterdam bij het Venu Notarishuis aan de Kipstraat 54) of via internet worden verzorgd.

Offerte aanvragen

Expertise

 • Veilingen van woningen
 • Veilingen van bedrijfsonroerend goed
 • Veilingen van percelen grond